sneeuwgedicht

SNEEUW

Heerlijk om in landschap en sneeuw te verdwalen

En buiten het zicht genietend adem te halen.

De natuur met ruimte eindeloos maagdelijk wit

de bankjes onderweg geven wat minder droge zit.

De paden spreiden zich voor ons vroege hardlopende mensen

een wereld van stilte en kleur welke ik vaker zou wensen.

Papa- en mamazwijn gevolgd door jonge zwijnen

Even snel zichtbaar om daarna rap te verdwijnen.

De sporen blijven door sneeuw niet lang zichtbaar

Ons spoor brengt ons naar koffie en cake….. zie daar.

Toen vanmorgen de wekker zich aandiende

Voelde ik een keus, dat ik meer het dekbed verdiende.

Echter de rug helemaal gerecht

Uit bed en op pad, het was een feest….. ik heb gezegd.

10 dec. 2017 Ton de Haan.

2018

2018

Het was de klok die twaalf uur sloeg

omhelzingen, hand schudden, kussen met een jaar voor de boeg,

Mooi dat gevoel van uitdaging ,van fierheid tot koen

waar het leven zich in al zijn schakering zal voordoen.

Een bewegend palet tussen geboorte, leven en dood

met mensen rijker wordend en anderen wat meer in het rood.

Onderwerpen om zich druk over te maken zijn in aantal groot

van tenenkrommende rijkdom tot de paria in de goot.

Van liefhebbende mensen in vrede tot onbegrijpelijke oorlogen

met keuzes die blijkbaar voor elk weer anders wogen.

Elk individu zal kiezen voor harmonie en vrede.

presidenten en koningen handelen te vaak vanuit andere rede.

De media mag ons hierover volop informeren

in de hoop dat wij samen hiervan iets kunnen leren.

In conflicten en oorlog is de waarheid de eerste verliezer

wij mogen om de vier jaar meepraten want wij zijn de kiezer.

Het was de klok die twaalf uur sloeg

omhelzingen, hand schudden, kussen met een jaar voor de boeg,

Mooi dat gevoel van uitdaging , fierheid tot koen

waar het leven zich in al zijn schakering zal voordoen.

6 jan. 2018 Ton

zonder eind

ZONDER EIND

De dagen kort van licht

geeft de mens veel minder zicht.

De weken even lang als voorheen

snellen ongeacht bezigheid veel of geen.

Het jaar reikt naar zijn eindpunt

daarvoor is ons nog veel feestelijks gegund.

Inmiddels heeft de lente zijn intrede gedaan

en bruist het leven zonder stil te staan.

De dagen langer van licht

geeft de mens weer wat meer zicht.

De weken even lang als voorheen

snellen met voorjaars- buien veel of geen

Het jaar reikt naar het lentegroen

we gaan weer volop in de tuin wat doen.

Inmiddels heeft de zomer zijn intrede gedaan

en zien we de warmte in dromen vergaan.

De dagen op het langst van het licht

geeft de mensen heel lang zicht.

De weken even langs als voorheen

laat ons rusten in de zon met liggend been.

Het jaar reikt naar de zomerzon

wij herinneren ons hoe het voorgaande jaren begon.

Inmiddels heeft de herfst zijn intrede gedaan

en zien we ons onder kale bomen staan.

De dagen korter van licht

Geeft de mensen langzaam wat minder zicht.

De weken even langs als voorheen

laten de stormen woeden op zand, zee en steen.

Het jaar reikt naar evenwicht en rust

wij zien hoe het bladerdek de grond kust.

Inmiddels heeft de winter zijn intrede gedaan

en is het verstandig stil te blijven staan.

De dagen korter van licht

Geeft de mens wat minder zicht.

De weken even lang als voorheen

snellen ongeacht bezigheid veel of geen.

Het jaar reikt naar zijn eindpunt

daarvoor is ons nog veel feestelijks gegund.

17 nov. 2017 Ton

zon

ZON

Ochtendzon breekt de koude heldere lucht

een mens wandelt buiten met zichtbare zucht.

De zon verslaat de vorst niet met grote spoed

de zon doet het, zoals het altijd doet.

Met veel stralend en warmend licht

brengt het energie en aangenaam zicht.

Deze dag met zo’n stralend begin

geeft mij tot het einde van de dag veel zin.

19-1-2019 Ton

ton

Wandelen in de lente

Wandelen in de oneindige ruimte van de natuurDoet ons verdwijnen in de volgorde van elk uur.

Tijd verdwijnt bij  aanschouwen van  zoveel schoonheidPrachtig beeld welk ons herhalend bewonderend begeleidt.

Wolken elkaar volgend aan het firmamentTussendoor  de zon die ons met warmte verwent.

Horizon wisselend met bomen, weilanden en waterBoerderijen passerend met vee en zelfs een poezenkater.

Vogels scheren over ons in dit grootse panoramaWandelogen volgen ze met luchtigheid na.

Het land bruist  groent en groeit als een lentebeestHazen rennend door weilandgras maken het tot een feest.

Wij wandelaars ademen  teugen dit alles tegelijk.Opgenomen in het landschap maakt ons dat rijk.

7 april 2017

Ton de Haan.

RIVIER

Eindig wijds is het zicht

Op stromend water in vroeg voorjaarslicht.

Vogels scheren over water en door lucht

Over dijk , uiterwaarden en gehucht

Schepen schoon gekleurd en geladen

Doen op afstand snelheid en lading raden.

Zij passen in .. en zich aan het wervelende water

Met een bestemming vroeg of wat later.

Mensen , vissers zichtbaar langs de waterkant

Geven zich over aan het uiterwaardenland.

Zij hopen op deel van het stromend waterleven

Welk in deelgenoten kring latijn zal geven.

Wandelaars slingerend op de winterdijk.

Langs natuurgroen ,knotwilgen en verdwaalde eik

Volgen de stroom van de ruisende rivier

En richt zich vanuit bewondering fier.

19-2-2007 Ton de Haan.

lentegroen

GROEN

Iemand kan groen door lentegroen lopen

zonder ervaring te willen kopen.

Maar deze al levend op te doen

als mens met ambitie en fatsoen.

De een laat de tijd vooral werken

de ander doet een beroep op de sterken.

Het doel zal zijn uiteindelijk te ontgroenen

en heel stevig te staan ook in oude schoenen.

26 april 2015 Ton de Haan.

berg en bos

BERG EN BOS

Het was nog even te raden

in welk bos wij gingen lopen over paden.

Onder leiding van aanwezige kilopeter

liep een ieder zijn eigen route meter.

Door een park met geschiedenis

en langs vijvers met kleine en grote vis.

De arbeiders van honderd jaar geleden

groeven de vijvers uit met behulp van treden.

Met blote hand en gebogen achter een schop

ging het zand telkens een trede hogerop.

Verplicht op dit project tewerkgesteld

want niet werken betekende geen geld.

Wij mogen genieten van het inmense karwei

welke arbeiders leverderen toen zij aan zij.

15 maart 2015  Ton de Haan.

communicatie

COMMUNICATIE

In een vaardigheid als communiceren

kan een ieder op eigen niveau wat leren.

Hoeveel dynamiek is hierin waar te nemen

soms glashelder zonder gebruik van zemen.

Of diffuus met wolken verwarring als resultaat

en is het voor oplossingen nogal eens te laat.

Naarmate mensen elkaar leren "kennen"

gaat men aan elkaars communicatie wennen..

Vaak herkenbaar in terugkerende patronen

met luide of uiterst zachte tonen.

Prioriteit luisteren hoog in top

en verstop jouw oordeel in eigen kop.

23 april 2015 Ton de Haan.

vrij zijn in denken

VRIJ ZIJN IN DENKEN

Wat wij denken wordt ons dagelijks aangereikt

door media zover jouw belangstelling reikt.

Door ouders met nobele gedachten+

die jou leren wat zij van jou verwachten

Door scholen met systeem en georganiseerd

wordt jouw het veilige denken aangeleerd.

Wij denken vrij te zijn in ons hoofd

echter die wordt ons ontnomen en geroofd.

De opgave en de illusie dat te kunnen weren

en alleen gaat denken, wat jezelf wilt leren.

Die illusie is groot en een gevecht waard

waarheid te vinden op eigen wijze met eigen vaart.

12 april 2015 Ton de Haan.