Laatste Nieuws Jeroen

23-08-2020

Hoog Soeren

Wil je nog meer wandelen?

Hoog Soeren

Een stukje historie Hoog Soeren is waarschijnlijk ouder dan Apeldoorn. Reeds in de tijd van Karel de Grote (814) wordt in oude documenten gesproken over Silva in Suorum, de bossen van het Zuiderwoud. Maar uit het onderzoek van grafheuvels en ander archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er 4000 jaar geleden al menselijke bewoning was in deze buurt. De achtergrond hiervan is ongetwijfeld dat de nu nog bestaande waterbron, Pomphul, leven hier mogelijk maakte. Er liepen dan ook van oudsher enkele wegen langs en door Hoog Soeren. Veelal waren dit handelswegen - de zogenaamde Hanze- en Hessenwegen - die voornamelijk ontstaan waren en gebruikt werden door kooplieden die de Veluwe doorkruisten. De zeventiende eeuwse Grote Hessenweg van Deventer naar Amersfoort kruiste bij Haslo, nabij Hoog Soeren, veel oudere de Hanzeweg van Doesburg naar Harderwijk. Door landbouw en boskap voor het hier uit klapperstenen gewonnen ijzer en een 50 jaar durende droge periode zijn de oerbossen verdwenen. Bij de Dassenberg zijn nog zeer oude beuken en eikenopstanden die uit 1731 stammen. Ook wat de afmetingen betreft is dit zelfs voor Europese begrippen een groot loofhoutcomplex. In het begin van de twintigste eeuw werd met herbebossing begonnen. Het landschap bestond toen voornamelijk uit uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen, bospercelen kwamen maar weinig voor. Koning Willem III en zijn schoonzoon prins Hendrik waren de grote drijfveren achter deze herbeplanting, overigens niet zonder eigenbelang. Zij waren grote liefhebbers van de jacht en hadden zodoende behoefte aan een goed afgebakend en beplant jachtgebied. In 1911 werd de grofwildstand door invoer van edelherten en wilde zwijnen uit Duitsland en Luxemburg hersteld. Hoog Soeren is door de eeuwen heen altijd de woonplaats geweest van mensen die in de bossen bij of op het paleis Het Loo werkten. Sinds eind februari 2002 heeft Hoog Soeren van de gemeente Apeldoorn een beschermde status gekregen. Dat geldt voor de dorpsstructuur, hagen, bomen, zandwegen, akkers en gebouwen. De huizen in het dorp hebben alle een gelijksoortig adres: Hoog Soeren, gevolgd door een doorlopend huisnummer.

Jubilea

Oud Nieuws

Jeroen

06-10-2019

Loenense Waterval

Vandaag 06 oktober 2019.
Jeroen

 jeroen  vergeten bekertjes
Een gewone Wingerdzondag…

Maar ook een gewone Wingerdzondag kent zijn bijzondere verhalen.

Vandaag weer eens “volle bak”.

5 Runners en 9 wandelaars, die allemaal opsplitsten in kleinere groepjes.

Bij de wandelaars bleven 3 dames bij elke paddestoel staan voor weer een foto,

zodat zij al snel uit het zicht waren verdwenen.

Bij een mooie groep paddestoelen, waarvan door de “voorhoede” al tig foto’s waren gemaakt,

werd ook door hen nog eens uitgebreid stilgestaan.

De koffiemaker van deze keer was er laat op de avond ervoor pas achtergekomen

dat hij de koffiebeurt had.

Enig improvisatietalent kon hem dan ook niet ontzegd worden:

de koekjes en koffiebonen werden uit allerlei onvermoede bronnen aangerukt,

en Peter zorgde (na enig wachten op de laatste wandelaarsters) voor de bekertjes (waarvoor hartelijk dank!).

Inmiddels lijkt Zoutelande zo ongeveer een bedevaartoord voor de Wingersrunners te zijn gewonnen;

bijna alle vakantieverhalen leiden naar deze plek, hoewel ook Krakau genoemd is.

Ton heeft ontdekt dat een nieuwe auto ook zo zijn nadelen heeft: vorige week is ook zijn grille al gestolen…

De naweeën van de Grote Vergissing van Kootwijk zijn ook gladgestreken. Na de grote consternatie van twee weken geleden (verdwalingen en afdwalingen, misvattingen en emoties) bleek een aangeduid pad simpelweg te zijn verwijderd, hoewel het nog op alle kaarten staat. Tja, de werkelijkheid is altijd ingewikkelder dan verwacht kan worden.

Gelukkig is daardoor de cohesie in de groep niet merkbaar aangetast. Hoop ik…

Al met al een gewone Wingerdzondag.

Zondag 6 oktober 2019,

Jeroen.

 paddestoelen

Jubilea
Copyright © 2019 - De Wingerdrunners
1993 - 2020

Oud Nieuws Jeroen

29-12-2019

Loopark

Jeroen

29 december

Het Bestuur van de WINGERDRUNNERS wenst alle leden en fans een (l/h)oopvol

2020

loopark
nieuw

NIEUW


En dan is het tijd voor een nieuw jaar

alles en iedereen in de startblokken klaar.

Met de beste wensen voor elk mens

maakt niet uit wie er beweegt voor de lens.

Gebruikelijk naast vooral ook cliché

moeten we ons worstelen door die woordenzee.

Na een week is dat mooi voorbij

en staan we weer gewoon naast elkaars zij.

En rijgen de dagen zich opnieuw aan elkaar

tot het zich weer vormt tot een heel jaar.

1 jan. 2015 Ton de Haan.